ხშირად დასმული კითხვბი

რას ნიშნავს იყო SAGA-ს სერტიფიცირებული გიდი ?

იყო SAGA-ს სერტიფიცირებული გიდი ნიშნავს, რომ ადამიანმა წარმატებით ჩააბარა 3 საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომელიც ადასტურებს მათ კომპეტენციას საქართველოს ისტორიისა და კულტურის, გიდის უნარებისა და კომუნიკაციის და ტურის დაგეგმვის სფეროებში. სამი გამოცდა მოიცავს პრაქტიკულ საფეხმავლო ტურს, წერილობით გამოცდას და სატრანსპორტო ტურის გამოცდას. SAGA სერთიფიკატი ამჟამად წარმოადგენს უმაღლესი დონის სერთიფიკატს, რომელიც გიდს შეუძლია მიიღოს საქართველოში და მაღალი ნდობით სარგებლობს კერძო სექტორსა და პოტენციურ დამსაქმებლებში.

როგორ გავხდე SAGA-ს სერტიფიცირებული გიდი?

საქართველოს გიდების ასოციაციის წევრობის უფლება აქვს ყველა გიდს, რომელიც მუშაობს საქართველოს მასშტაბით. იმისათვის, რომ გახდეთ SAGA-ს სერტიფიცირებული გიდი, თქვენ წარმატებით უნდა ჩააბაროთ 3 საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომელიც ასახავს თქვენს კომპეტენციას, როგორც თეორიული ასევე პროფესიული უნარების ჭრილში. გამოცდების წარმატებით გავლის შემდეგ საჭიროა წევრობისთვის განაცხადის შევსება. საწევრო წლიური 100 ლარის გადახდა.

რა სარგებელი მოაქვს SAGA-ს სერტიფიცირებული გიდად ყოფნას?

SAGA-ს სერტიფიცირებული გიდები სარგებლობენ საქართველოს გიდების ასოციაციის წევრობასთან ერთად. ასოციაცია სთავაზობს პროფესიონალურ ტრენინგებს თავისი წევრებისთვის,  უზრუნველყოფს წვდომას ტურისტული სააგენტოების, სასტუმროების, რესტორნების და ასოციაციის სხვა პარტნიორების ფართო ქსელში და ისიამოვნეთ ასოციაციისგან უფასო მარკეტინგით.

რა მოხდება, თუ მე ვერ ჩავაბარე საქართველოს ტურისტულ გიდების ასოციაციის სასერტიფიკაციო გამოცდები?

საქართველოს ტურისტულ გიდების სერტიფიცირებული გიდების ასოციაცია წარმოადგენს საქართველოში ტურისტულ სფეროში მომუშავე უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე გიდებს. თუ ვერ ახერხებთ სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩაბარებას, გირჩევთ დაესწროთ გიდის კურსებს, რათა გაიუმჯობესოთ თქვენი, როგორც გიდის ცოდნა და უნარები. ასოციაციას აქვს რამდენიმე პარტნიორი სახელმძღვანელო სკოლა, რომელსაც შეუძლია რეკომენდაცია გაუწიოს. პროფესიის ცოდნის გაუმჯობესების შემდეგ, შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ მიმართოთ გამოცდებს.